Skip navigation

Gearchief Eissmann Kunshan 

Automotive Parts Co., Ltd


No. 915 Jinfenghuang Road

Shipai

Bacheng Town

Kunshan City

Jiangsu Province

Zip Code: 215311

China

Phone: +86-512-36696001
Fax: +86-512-36696002
focus@gearchief.com


Founded: 2013
Production: 5,200 m²